Program Penjagaan di Rumah

PPCS memberikan penjagaan dan sokongan kepada pesakit dan penjaga/keluarga mereka dalam keselesaan kediaman mereka sendiri. Tumpuan perhatian adalah mengurangkan rasa sakit, mengawal gejala lain dan memberikan sokongan psiko-sosial dan rohani untuk memaksimumkan kualiti hidup pesakit. Penjagaan diberikan oleh pasukan antara disiplin yang terdiri daripada doktor, jururawat dan sukarelawan seperti fisioterapi, ahli farmasi dan lain-lain. Matlamat pasukan penjagaan di rumah adalah untuk memastikan bahawa pesakit dijaga secukupnya sehingga kualiti hidup pesakit dapat ditingkatkan.

Program Penjagaan Rumah kami pada masa ini tertumpu pada pesakit kanser yang tinggal di kawasan liputan PPCS (Ipoh, Kampar, Tapah, Sungai Siput, Kuala Kangsar, Batu Gajah, Tronoh hingga Bota), tanpa mengira bangsa, agama atau status ekonomi.

Pesakit mesti didaftarkan dengan PPCS, sebaiknya dengan surat rujukan doktor dan mempunyai penjaga di rumah, supaya pasukan paliatif PPCS dapat mengatur lawatan ke rumah. Pendaftaran boleh dilakukan oleh ahli keluarga di pusat PPCS.

Kekerapan lawatan oleh Pasukan Penjagaan Rumah bergantung pada keperluan individu.

Apa yang kami lakukan semasa lawatan ke rumah termasuk:

  • Pengurusan kesakitan dan gejala lain
  • Memberi penjagaan kejururawatan seperti memasukkan / menukar tiub makan, tiub air kencing dll.
  • Melatih pemberi perkhidmatan penjagaan dengan asas penjagaan, seperti pencucian luka, penjagaan saluran, pengendalian pesakit.
  • Memahami masalah psiko-sosial & kerohanian yang dihadapi dan memberi nasihat, kaunseling jika perlu
  • Membincangkan rancangan rawatan lanjutan pada masa yang sesuai
  • Sokongan perkabungan

Program Sunshine

Pesakit yang mempunyai penyakit yang hidup terbatas dari segi kuantiti dan kualiti hidup, sering merasakan terasing secara sosial. Kami mendorong mereka untuk keluar dari rumah mereka dan berhubung dengan orang yang memahami perasaan dan keadaan mereka. Mereka memerlukan interaksi sosial untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Ini juga berlaku untuk penjaga dan ahli keluarga mereka.

Program Sunshine menyediakan ruang dan masa untuk aktiviti terapeutik seperti kraf, muzik, lagu dan permainan yang membolehkan mereka menikmati masa yang menyenangkan & menyeronokkan. Mereka juga didorong untuk berkongsi perasaan dan kisah mereka dengan sukarelawan yang dilatih untuk bertimbang rasa. Dengan cara ini, ini adalah kaunseling kesedihan dengan cara yang tidak rasmi.

Program Sunshine diperkenalkan sejak 2008 dan diadakan sebulan sekali di pusat PPCS.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai Penjagaan Paliatif dan perkhidmatan kami, sila sertai Kumpulan WhatsApp kami atau Forum email ziaudin+subscribe@googlegroups.com