PPCS menganjurkan pelbagai acara untuk mengumpulkan dana di mana semua orang dapat mengambil bahagian dan menyokong.
Organisasi dan individu juga boleh membuat acara mengumpul dana sendiri dan mencalonkan PPCS sebagai penerima.