PERAK PALLIATIVE CARE SOCIETY

Tentang Kami

Perak Palliative Care Society, PPCS, adalah sebuah organisasi yang tidak menguntungkan dan bukan kerajaan yang menyediakan perkhidmatan penjagaan paliatif kepada pesakit yang memerlukan; tanpa mengira bangsa, agama dan status sosioekonomi di negeri Perak.

Our Services

PERKHIMATAN KAMI

PPCS menyediakan penjagaan dan sokongan kepada pesakit dan penjaga/keluarga mereka dalam keselesaan kediaman mereka sendiri. Kami juga meminjamkan peralatan perubatan kepada pesakit di bawah Program Penjagaan Rumah kami tanpa sebarang bayaran sewaan.

Support Us

SOKONGLAH KAMI

Kami bergantung kepada sumbangan derma daripada orang ramai dan organisasi untuk mengekalkan perkhidmatan kami yang diberikan secara percuma kepada semua pesakit kami.


AKTIVITI YANG AKAN DATANG