Organisasi swasta dapat bekerjasama dengan PPCS dalam menyokong masyarakat sebagai sebahagian daripada aktiviti Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR). Bekerja dengan PPCS menawarkan peluang untuk memastikan pelanggan anda mengenali komitmen anda kepada masyarakat setempat, selain memungkinkan anda mendapat pelepasan cukai kerana sumbangan kepada PPCS dikecualikan cukai.

Terdapat pelbagai cara untuk menyokong kami dalam meningkatkan kualiti hidup pesakit kami yang merangkumi:

  • Derma tunai untuk membiayai perbelanjaan operasi kami
  • Menaja kakitangan penjagaan paliatif kami untuk tempoh masa tertentu
  • Pesakit angkat. Terdapat lebih daripada 200 pesakit di bawah jagaan kami setiap bulan.
  • Menaja Program Peningkatan Dana & Kesedaran Komuniti & Pendidikan Komuniti kami.
  • Sumbangan untuk perbelanjaan modal tertentu – contohnya: peralatan perubatan atau pejabat

Kami dengan senang hati akan berbincang dengan anda mengenai bagaimana organisasi anda dapat membantu kami.