Untuk mewujudkan kesedaran tentang kepentingan penjagaan paliatif di kalangan komuniti dan penyedia penjagaan kesihatan, PPCS menganjurkan pelbagai acara kesedaran awam yang termasuk perbincangan / forum, latihan mengenai penjagaan dan pameran paliatif.