Pendidikan & Latihan

PPCS terus menjadi kemudahan untuk latihan profesional penjagaan kesihatan dan pelajar perubatan dalam penjagaan paliatif. PPCS menganjurkan bengkel penjagaan kejururawatan untuk mendidik dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penjagaan paliatif kepada sukarelawan, penjaga serta orang ramai.


Kesedaran Masyarakat

Untuk mewujudkan kesedaran tentang kepentingan penjagaan paliatif di kalangan komuniti dan penyedia penjagaan kesihatan, PPCS menganjurkan pelbagai acara kesedaran awam yang termasuk perbincangan / forum, latihan mengenai penjagaan dan pameran paliatif.